Nödvändig information om Lappland

 

 

symbol_pohjantahti_200 POLSTJÄRNA
Samerna ansåg att himlavalvet hade formen av en gryta. Den stöddes av en stor pelare. Man trodde att polstjärnan var spiken som himlen hade spikats fast med i pelaren. Polstjärnan var den fasta punkten och det övriga kosmos cirkulerade runt den. Samerna var rädda att om pelaren eller polstjärnan gav vika skulle himlen falla i nacken på dem och det skulle betyda världens undergång. Därför offrades på många sejteplatser djur för polstjärnan och världens pelare.
symbol_aurinko_200 SOL
Samerna är solens och månens avkommor. De tillbad solen och ansåg att den var början till allt liv och därför har man i stället för djur offrat bröd åt solen. Även samernas dans-, sång- och teckningskunnighet anses vara färdigheter som man har lärt sig av solens dotter Akanidi.
symbol_revontuli_200 NORRSKEN
Norrskenen är själar som blivit vid liv efter döda människor. Norrskenen lyssnar på och förstår människorna och därför måste man vara helt tyst då norrskenen flammar. Att håna eller visa finger åt dem är det yttersta felet en människa kan göra. Kvinnorna får inte vara barhuvade under norrskenen, ty flammorna kan ta tag i håret och dra dem med sig. Ett barn som avlats under norrskenen är exceptionellt lyckligt.
symbol_kulta_200 GULD
Guldruschen i Lappland på slutet av 1800-talet riktade sig till Ivalo älv som har sitt ursprung vid gräsen till Enontekis. Några få samer har fortfarande guldvaskning som huvudnäring. Guldvaskningen bjuds även som upplevelse åt turister, men de verkliga fyndplatserna avslöjas aldrig för resenärerna.
symbol_noita_200 SHAMAN
Shamanerna är stora allvetare som även ser allt. Deras uppgift är att bevara traditionen och skapa ny visdom till byarna. De har förmåga att bota, men vid behov även att döda. Shamanerna samtalar med gudar och andar och de känner såväl himlen som livet efter detta. Trumman och jojken är shamanernas viktigaste redskap. De samiska nåjderna är Europas enda nåjder som bevarades från häxförföljelsen och därför rör sig deras ättlingar fortfarande i Lappland.
 symbol_noitarumpuineen_200 NÅJDTRUMMA
Nåjdtrumman består av delar som alla människor kan se av trä, skinn och figurer samt av trummans själ som endast visar sig för shamanen. För nåjden är trumman och trummans symboler spådomens redskap.
 symbol_omaseita_200 SEJTE
Sejteplatserna är gudarnas och andarnas boplatser. Därför är sejten alltid en helig plats där man har offrat till gudar och andar. Gudens hemplats berättar ofta om till vilken gud man just på den platsen har kommit med offergåvor till. Sejten kan endera vara en ovanlig struktur i naturen eller alternativt en uppställning gjord av människor. Många sejteplatser har bevarats och även turisterna kan besöka dem. Det lönar sig dock att minnas att sejterna fortfarande är heliga platser för somliga samer och därför är det värt att närma sig dem med högaktning. Man måste även komma ihåg att ju större sejteplatsen är desto större är guden och gudens vilja. Om man inte kan ge guden det guden önskar kan följderna vara oberäkneliga.
symbol_maahiset_200 GNOM
Gnomerna är ett litet folk som bor under jorden. Dessa små, spjuveraktiga rackare blir osynliga då de kommer upp på markytan och därför är det omöjligt för en människa att se dem med blotta ögat. Man kan dock höra gnomernas tal, skratt och rörelse. Om gnomerna så önskar kan de visa sig för en sådan människa som de tycker om. Oftast tycker de dock inte om människan, ty människan sårar ofta deras mark (deras hem) med sina byggnader och odlingar.
 symbol_poro_200 REN
Renen är det allmännaste däggdjuret i Lappland och renskötsel är huvudnäringen för de flesta samer. Den mest kända renen är Rudolf med röda mulen, som man känner igen på sin röda nos och på att den är den första renen i jultomtens slädspann. Trots sitt namn är Rudolf en renko, ty enligt bilderna har den horn hela vintern – rentjuren fäller sina horn på hösten och renkon på våren.
symbol_susi_200 VARG
Man förhåller sig till de flesta rovdjuren med en skräckblandad högaktning, men vargen är säkert det enda rovdjuret som man bara förhåller sig fientligt till. I sagorna och till och med i bibeln är vargen enbart ond. Vargen är ett lika stort hot för renarna och jojkarna har i alla tider varit samernas sätt att jaga bort vargar. Vargarna är rädda för jojkar, men för att de inte skulle vänja sig med dem måste samerna alltid sjunga en ny och annorlunda avskräckningsjojk.
symbol_karhu_200 BJÖRN
Björnen föddes på himlen, ”på Karlavagnens axel, på månen, under dagen”. Det finska nationaldjuret är släkt med människan och ett rovdjur som även samerna tillber.
symbol_saaski_200 MYGGA
Myggan irriterar säkert även samerna, ty denna varelse nämns inte i folksägnerna. Detta försvinnande lilla kräk kan förstöra även den bästa semestern om man inte kan reservera sig för dem på rätt sätt. I Fjäll-Lappland finns det tillräckligt av dessa flygfän och det är inte alls en tillfällighet att lappgubben som du känner från Off-reklamfilmen är Ilmari Mattila från Muonio.
 symbol_lappiasunto_200 KÅTA
Ingen är någonsin ensam i en kåta. I alla kåtor bor Máttáráhkká med sina tre döttrar. Dessa kärringar hjälper kåtans invånare i de vardagliga sysslorna och vakar över allting som sker i kåtan – över människor och föremål. Oberoende av var kåtan finns är den alltid helig.
symbol_leuku_200 LEUKU
Leuku, den samiska kniven, är samekarlarnas miniatyryxa och alla samekarlar har en sådan. Detta var det enda verktyget och med det sköttes otroligt många arbeten både i hemmet och på gården. Den mest utmanande uppgiften som denna samiska kniv tycks ha använts till var att fånga gnomernas osynliga små renar. Gnomernas renar kunde stoppas endast genom att den samiska kniven kastades över dem.
symbol_kuksa_200 KÅSA
Kåsan är samernas dryckeskärl som tillverkas av trä eller genom att gröpa ur en träknöl. Det finns många traditioner om hur kåsan används och det är bäst att upprepa dem så att det inte går dåligt för turisten då han rör sig bland samerna. 1. Kåsan måste blötläggas då den tas i bruk. Blötläggningen sker genom att hälla konjak i botten på kåsan och låta drycken rinna motsols så att koppens kanter blir våta, därefter dricker man vätskan. Efter det hälls en ny portion konjak i koppen och nu låter man drycken rinna medsols och dricker. Kåsan har blivit blötlagd och är klar för användning. 2. Kåsan får inte tvättas utan endast sköljas ur. Den som tvättar kåsan förlorar sin lycka. 3. Då en same är inom hörhåll lönar det sig inte att kalla de moderna industriellt tillverkade ”kåsakopiorna” kåsa.
symbol_hilla_200 HJORTRON
Hjortronet är ett av de värdefullaste naturligt växande bären i Finland. Myrarna och mossarna i Fjäll-Lappland ger bäret ypperliga tillväxtförhållanden. Du kan fråga den lokala befolkningen om fina hjortronställen, men de bästa hjortronställena avslöjas aldrig.
symbol_joiku_200 JOJK
Jojken är en prosasång som solens dotter har lärt samerna. Jojkningen sker utan ackompanjemang eller med ackompanjemang av en nåjdtrumma. Jojkarna kan vara föreställande konst, botande trollformler, tacksägelsesånger, besvärjelser eller vad som helst som jojkaren med sin sång vill uttrycka eller inverka på. Jojken hjälper till allt.
symbol_joulupukki_200 JULTOMTEN
Samernas jultomte var en fruktsamhet beskrivande gestalt, d.v.s. en bock. Denna ursprungliga bock var klädd i en päls med insidan utåtvänd, bockhorn, näverkont och –ansiktsmask. Den shamaniska bocken delar förutom gåvor även ris till den som är stygg. Bocken skrämmer barnen och säger inte nej tack till alkohol i varje hus han besöker eller till att uppträda berusad.