ARMOMRÅDETS STORFJÄLL
Finlands enda över tusen meter höga fjäll ligger långt uppe i armområdet. De mest berömda topparna är Saana (1029 m) och Finlands högsta topp Halti (1328 m). De ståtliga storfjällen är det enda området i Finland som hör till Skanderna.

ENONTEKIS KYRKA
Den nuvarande kyrkan är den sjätte kyrkan i Enontekis och den byggdes på den gamla kyrkplatsen med stöd av troskärleken bland lutherska kristna i Amerika och invigdes år 1952. Kyrkan har ritats av arkitekt Veikko Larkas. Klockorna i den ca 30 meter höga stapeln ringer ut två bibelord: ”Kommen, låtom oss tillbedja och nedfalla, låtom oss knäböja för Herren, vår skapare” och ”ära vare Gud i höjden, och frid på jorden, bland människor till vilka han har behag.”

JYPPYRÄ UTSIKTSPLATS, HETTA
Från toppen av Jyppyrä har du en ståtlig utsikt över Ounastunturi fjäll och -sjö. På toppen finns en kåta där du kan grilla korv. Färden upp till den 400 meter höga toppen kan lättast starta från Fjäll-Lapplands naturcentrals gård.

JÄMÄRÄ FÄSTNINGSOMRÅDE
SaksalaiseUnder fortsättningskriget byggde tyskarna Sturmbock Stellung –fästningsområdet i Kilpisjärvi och därifrån övervakades de nordliga ishavshamnarna. Jämärä fästningsområde är museidelen i den tyska fästningen. I museiområdet har man restaurerat skyddsrum, skyttegravar och krigsnästen. Till området här även en museibyggnad och ett kafé.

ENONTEKIS HEMBYGDSMUSEUM
På platsen för hembygdsmuseet fanns det för 5000-7000 år sedan bosättning från den mesolitiska stenåldern. Efter kriget innehades platsen av gränsbevakningen. Museiområdets nuvarande byggnader har monterats upp åren 1987-1991.

MALLA NATURPARK
Malla naturpark är det äldsta naturskyddsområdet i Finland och grundades år 1916. Parken representerar det i vårt land sällsynta Kölen bergområdet där jordmånen är mera kalkhaltig än på andra platser. Som en följd av detta är vegetationen frodig. Klimatmässigt sätt möts både kontinental- och havsklimatet i parkområdet och detta syns såväl i vegetationen som i den ostabila väderleken.

PALSASUOKUMMUT
Palsarna som finns i Iito är sällsynta torvtuvor i permafrosten i de nordliga palsmyrarna och deras höjd kan vara upp till sju meter och bredd tjugo meter. Palsarna är fridlysta. Naturstigen startar nära vägen från Pallasjärvi sjö. Den 3 km långa stigen följer Pyhäjoki älv och går i frodiga och mycket varierande landskap.

FJÄLL-LAPPLANDS NATURCENTRAL
Fjäll-Lapplands natur- och kulturcentral ligger i Enontekis i Hetta och är ett besöksmål som är öppet året om. I dess utställningar kan du bekanta dig med områdets natur och samernas nomadiska levnadssätt. Naturcentralen är öppen året om. Från centralens gård går naturstigar till Jyppyrä utsiktsplats och till Peurapolku. Från gården kommer du även direkt till Pahtajärvi stigen samt till poststigen som går till Näkkälä. På vintern finns direkt förbindelse till spårnätet i Jyppyrä området.

EINARI JUNTTILA KONSTMUSEUM
Einari Junttila (1901-1975) var en infödd kittiläbo och en internationellt känd och erkänd självlärd lyrisk realist, som är känd som akvarellmålare. Han gjorde även oljefärg- och pastellarbeten. Junttila är den första kända konstnären i Kittilä, sin kallelse trogen var han en känslig tolkare av naturen i Lappland, Konstmuseet är Einari Junttilas hem- och arbetsmiljö som han byggde på nytt efter kriget i slutet av 1930-talet på grundstenarna till det av honom tidigare byggda huset.Öppet tor 13-17 eller enligt överenskommelse.Sammontie 5, KITTILÄ
+358 (0)16 643 687

SÄRESTÖNIEMI-MUSEUM
Reidar Särestöniemi (1925-1981) var en av de mest betydande bildkonstnärerna i Lappland. Han bodde, förutom under studietiderna, hela sitt liv på Särestöniemi gård i den lilla byn Kaukonen, ca 25 km från Kittilä centrum. Museiområdet består av ateljé-, galleri- och kafébyggnader. Av Särestöniemis produktion känner man mest speciellt de stora kraftiga oljemålningarna på 1960-70-talen då han fick sin inspiration från naturen i Lappland.Öppet tisdag-lördag kl. 12-18.Särestöntie 880, 99110 KAUKONEN
+358 (0)16 654 480

KITTILÄ HEMBYGDSMUSEUM
Kittilä hembygdsmuseum är ett gårdsområde som byggts runt en vacker på 1860-talet bygd huvudbyggnad och en ladugård och där man hittar många andra intressanta byggnader. Museets samlingar bygger sig på allmogeföremål från början av 1900-talet.Fråga om öppethållningstiderna:
kulturkontoret +358 (0)16 648 474
eller museet +358 (0)40 869 7460

KITTILÄ KYRKA
Träkyrkan byggdes åren 1828-31. Den utvidgades åren 1886-87 med korsarmar och tornet höjdes några år senare.