Snöskoteråkning

Inget spårtillstånd behövs i Muonio, Kolari och Kittilä då man rör sig på Forststyrelsens spår. Avgiftsbelagda spår i Enontekis är ödemarksspåren Palojärvi-Kilpisjärvi och anslutningarna från spåret till Karesuvanto och Saarikoski.SNÖSKOTERSPÅR

Forststyrelsens spår på Villi Pohjolas sidor
Snöskoterleder i Muonio

Snöskoterleder i Ylläs

Snöskoterleder i SverigeUTHYRNING AV SNÖSKOTAR:

Snöskoteruthyrning i Ylläs

SNÖSKOTERSAFARIER

Fell Trek

Muoniontie 3124
99135  Rauhala
+358(0)40 509 8210
info@felltrek

logo_felltrekSNÖSKOTERFÖRSÄLJNING::
K.A. Kolström Oy
Kalle Roimaa
Putaanrannantie  6
99300 Muonio
+358(0) 16 532 204
+ 358 (0)400 290 803
kalle.roimaa@kolstrom.inet.fi