Fiske

Att fiska i de långa älvarna och i de talrika små sjöarna i Fjäll-Lappland är nästan en passion för många fiskare. I ett litet område finns runda fjälltoppar, bäckar, långa älvar och hundratals sjöar. Till Lappland måste man för en ny fångst komma tillbaka år efter annan. De allmännaste fiskarna i sjöarna är traditionellt sik, insjööring, gädda, siklöja, abborre och lake. I älvarna kan du även fånga vildlax, havsöring och harr.För att skaffa fiskekort och fiskelicens hittar du hjälp på sidan www.kalakortti.com (fin)
En täckande presentation av fiskeplatserna finns på Villi Pohjolas sidor. (eng)
Torne-Muonio älv: www.tornionjoki.fi (fin)
Det lönar sig att fråga turistföretagen om licenser som krävs för de olika insjöarna.

Jakt

Jakt har blivit mångas hobby och bytet är inte längre huvudsaken eller livsvillkoret för att få matförrådet att räcka till över vintern. I Fjäll-Lappland är det möjligt att jaga i landskap som jämfört med det övriga landet är annorlunda och hänförande.I Fjäll-Lappland ligger stora jaktområden på forststyrelsens marker. Villi Pohjolas servicenät säljer jaktlicenser. Villi Pohjola erbjuder även guidade jaktturer (eng).

Glöm inte att kontrollera jakttiderna.