Fågelskådning

 

I Lappland är försommaren den bästa tiden för fågelskådning. Då är fåglarna mest aktiva och turisterna och myggorna mest passiva. Fjäll-Lappland är den nordligaste förekomstorten för många fågelarter. De allmännaste fåglarna i området är ängspiplärka, lövsångare, lappmes, lavskrika och stenskvätta. Även många rovfåglar kan påträffas i området: till exempel den i Finland mycket sällsynta, den ädlaste av alla rovfåglar, jaktfalken. I Lappland finns även det största örnbeståndet i Finland. En specialitet som kan påträffas är forsärla. Lapplands landskapsfågel är blåhake.

I Fjäll-Lappland är de bästa platserna för fågelskådning i Enontekis Yrjö Kokko –fågeltorn, Pippovuoma fågeltorn och Sotkajärvi fågeltorn, Hetta-Pallas –vandringsled samt Pallas-Ylläs –vandringsled.