Luonnonvarakeskus (Luke) on vahvistanut, että kesän 2014 lohisaalis oli Tornionjoella ennätyksellisen suuri eli 147 tonnia. Saalis on moninkertainen 2000-luvun keskisaaliiseen (42 tonnia) nähden. Yksilömääränä saalis tarkoittaa noin 18 000 lohta.
Tornion-Muonionjoen lohisaaliista saatiin Suomen puolelta 124 tonnia ja Ruotsin puolelta 23 tonnia. Suurin osa saaliista muodostui kahden merivuoden ikäisistä 6–8 kilon painoisista lohista.
Ennätyssaalis oli seurausta niin ikään ennätyksellisen suuresta nousulohimäärästä. Tornionjokeen nousi kudulle kaikkiaan yli satatuhatta lohta.
Hyvä lohikesä houkutteli Väylälle myös runsaasti kalastusmatkailijoita. Vuonna 2014 Tornionjoen, Muonionjoen ja Könkämäenon muodostamalle yhteislupa-alueelle lunasti viehekalastusluvan 10 600 kalastajaa. Kalastajamäärä oli lähes kaksinkertainen 2000-luvun keskiarvoon verrattuna.
Suurin osa kalastajista (86 %) oli ulkopaikkakuntalaisia, ja he saivat myös suurimman osan (63 %) lohisaaliista. Jokivarren ulkopuolelta tulevat matkailijat kalastivat keskimäärin kuusi vuorokautta. He kuluttivat kalastusmatkansa aikana eniten rahaa majoitukseen, elintarvikkeisiin ja kalastusvälineisiin. Lisäksi kuluja muodostui muun muassa kalastusluvista, venevuokrista ja matkoista.
Kaikki kulut huomioiden kalastusmatkailijoiden käyttämä rahasumma oli yhteensä noin 5,9 miljoonaa euroa.